en verder

disclaimer /

Op onze e-mailberichten is een disclaimer van toepassing.

Indien een e-mailbericht niet voor u bestemd is, verzoeken wij u dit aan de afzender te melden en het bericht uit uw bestanden te verwijderen. U mag dit bericht niet verder verspreiden.

Bij de verzending van berichten via e-mail dient u, omdat deze berichten via derden worden verzonden, rekening te houden met de mogelijkheid van bijvoorbeeld vertragingen of fouten in de overbrenging.

Ook is het mogelijk dat virussen buiten medeweten van zootz B.V. of haar medewerkers via haar e-mail worden verspreid. zootz B.V. is daarom niet aansprakelijk voor schade welke voortvloeit uit de verzending van e-mail of de niet-tijdige of onjuiste overbrenging ervan. Overigens controleert zootz B.V. haar uitgaande e-mail op aanwezigheid van virussen.