Schoon Escamp

Gemeente Den Haag

Stadsdeel Escamp heeft last van vervuiling door de bewoners.
zootz bedacht een passende campagne.

Stadsdeel Escamp bestaat uit zo’n 9 wijken die ieder een eigen sfeer en samenstelling hebben. De eerste stap was daarom om per wijk de meest nijpende problemen te analyseren. Daarbij keken we ook naar het soort vervuiler, beschreven in 5 leefstijlen. Dat leverde een specifieke respons op (zoals uitleggen, wakkerschudden of afstraffen) die is vertaald is naar een passende actie voor elk probleem. Bij zoveel mogelijk acties zijn mensen uit de buurt betrokken en zijn lokale media ingezet om de boodschap te verspreiden.

In Rustenburg-Oostbroek zijn vier pilots op touw gezet. We hebben een acteur op pad gestuurd om het gesprek aan te gaan met hangjongeren, er zijn zakjes verspreid om zonnebloempitten in uit te spugen, mensen zijn opgeroepen om fietswrakken te wildbreien en de buurtcommissies gingen de straat op met een compleet hondenpoep-actiepakket.

In drie andere wijken zijn we het probleem van grofvuil bij afvalcontainers te lijf gegaan. Grote tegels in de stoep bij de containers in Morgenstond West tonen met een plaatje hoe het (niet) hoort, in Moerwijk kregen mensen tijdens de Grofvuildagen kans om hun afval te brengen en meteen te horen wat de regels zijn, en in Wateringseveld is een klassieke ‘foot in the door’ actie ingezet.